0 0

புதுப்பிக்கப்படுகிறது மதுரை ராணி மங்கம்மாள் அரண்மனை

மதுரையின் பல நூற்றாண்டு கால அடையாளமாகவும், மதுரை மாநகரின் நடுவில் மிகப் பிரம்மாண்டமாக அமைந்துள்ளது ராணி மங்கம்மாள் அரண்மனை. மதுரையில் உள்ள பாரம்பரியக் கட்டடங்களில் ஒன்றான ராணி மங்கம்மாள் அரண்மனை தற்போது 1.98 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் புனரமைப்புப் பணி நடந்து...
error: Content is protected !!