1 0

சொல்லத் துணிந்தவை | தொடர் 5 | எழுத்து : அம்மு ராகவ்

மனம் உணவாலானது என்கிறது ஆயுர்வேதம். உடல்நலப் பிரச்சினைகளுக்கு மட்டுமல்ல,அதிகரித்துவரும்  மனநலப் பிரச்சினை களுக்கு மாறிவரும் உணவுப் பழக்கவழக்கமும் ஒரு காரணமென்றால் நம்பு வீர்களா? எண்சாண் உடம்பிற்கு வயிறே பிரதானம். ஒரு செடி வளர்க்கிறீர்கள். அதற்கு என்ன உரம் போடுவீர்கள்? அழகான உங்களுக்குப்...
3 0

முகநூல் உளவியல் | அம்மு ராகவ் | தொடர் 1

கிளி ஜோசியம் பார்த்திருக்கிறீர்களா? “வாம்மா மீனாட்சி... ஐயாக்கு ஒரு நல்ல சீட்டா எடுத்துப் போடு.” இறகு பிய்க்கப்பட்டு பறப்பது தடுக்கப்பட்ட மீனாட்சி தத்தித் தத்தி வரும். ஏதோ ஒரு சீட்டை எடுக்கும். உடனே ஓரிரு நெல்லோ, விதையோ உணவாகக் கொடுக்கப்படும். மீனாட்சி...
error: Content is protected !!