0 0

என்றும் வாழ்வார் வாலி || கவிஞர் இரா.இரவி

ஓவியம் வரையும்  ரங்கராஜன் என்ற பெயரை ஓவியர் மாலிபோல வரைய வாலியானார்! ஓவியத்தில் உயர் புகழ் அடையாவிட்டாலும் கவிதையில் ராஜனாக உயர்ந்தார் வாலி!  திருப்பராய்த்துறை பிறந்து திருவை அடைந்த வாலி திருவரங்கத்திற்குப் பெருமைகள் சேர்த்த வாலி! மயக்கமா கலக்கமா கவியரசு பாடல் கேட்டு...
2 0

அவன் நிரந்தரமானவன் அழிவதில்லை || கவிஞர் இரா.இரவி

எட்டாம் வகுப்பு வரை மட்டுமே படித்து எட்டாத உயரம் உயர்ந்தவன் நீ கவியரசு பட்டத்திற்கு முற்றிலும் குவலயத்தில் பொருத்தமானவன் நீ நான் நிரந்தரமானவன் என்று அறிவித்து நிரந்தரமாக மக்கள் மனதில் நிலைத்தவன் நீ உன் பாடல் ஒலிக்காத வானொலி இல்லை உலகில்...
0 0

அற்புத ஒளி வீசும் ஆசிரியர்கள்! | – கவிஞர் இரா .இரவி

மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்றார்கள் தெய்வத்திற்கும் மேலாக குருவை வைத்தார்கள் இரண்டாம் பெற்றோர்கள் நம் ஆசிரியர்கள் இருள் நீக்கிடும் ஒளிவிளக்கு ஆசிரியர்கள் புயலைத் தென்றலாக்கும் வித்தை கற்றவர்கள் ஆசிரியர்கள் புரியாததைப் புரிய வைக்கும் புனிதர்கள் ஆசிரியர்கள் கற்களை சிலைகளாகச் செதுக்குவது...
error: Content is protected !!