1 0

வேர்களில் தொடங்கியது |தொடர்-4 | எழுத்து : சவிதா

இன்றெல்லாம் விதவிதமான செல்போன்களை முக்கியமாக அதன் வகை களை வைத்து தரநிர்ணயம் செய்யும் பழக்கத்தை நான் காண்கிறேன். குழுவாகச் சேர்ந்து செல்பி எடுக்கும்போது அரை லட்சத்துக்கு கிட்டே இருக்கும் அலைபேசிகளும் அதை வைத்திருப்பவர்களும் ஒரு தலைவன் ஸ்தானத்திற்கு வந்து விடுவார்கள். இதுதான்...
4 0

வேர்களில் தொடங்கியது | தொடர்-2 | சவிதா

பவழமல்லியை எப்படி நினைத்துக் கொள்கிறீர்கள்? ஈரமில்லாமல் அந்தப் பூவை நம்மால் கற்பனை செய்யவே முடியாது. இரவு முழுவதும் நனைந்ததில் ஆரஞ்சு வண்ண காம்புகளோடு நினைக்கும்போதே ஒரு குளிர் பரவுகிறது இல்லையா? இப்படித்தான் நம் சிறுவயது ஞாபகங்கள் நம்மைக் குளிர்விக்கின்றன. ஏதுமறியா அந்தப்...
2 0

வேர்களில் தொடங்கியது… சொந்த ஊர் -1 தொடர்: சவிதா

வண்ணதாசன் அக்கா என்ற சொல்லுக்கு உணர்வளித்தது எனில் வண்ணதாசன்தான். அவர் சொல்லிடும் பக்கத்து வீட்டு,  ஒரே தெருவில் உள்ள அக்காக்கள் எப்பொழுதுமே நம் இளம்பிராயத்தோடு தொக்கி நிற்கிறார்கள். நம் யெளவனத்தின் பரபரப்பில் ஒரு தூணாக அவர்களின் மரித்துப்போன ஆசைகளை நம்மில் செலுத்தும்...
error: Content is protected !!