1 0

வேர்களில் தொடங்கியது |தொடர்-4 | எழுத்து : சவிதா

இன்றெல்லாம் விதவிதமான செல்போன்களை முக்கியமாக அதன் வகை களை வைத்து தரநிர்ணயம் செய்யும் பழக்கத்தை நான் காண்கிறேன். குழுவாகச் சேர்ந்து செல்பி எடுக்கும்போது அரை லட்சத்துக்கு கிட்டே இருக்கும் அலைபேசிகளும் அதை வைத்திருப்பவர்களும் ஒரு தலைவன் ஸ்தானத்திற்கு வந்து விடுவார்கள். இதுதான்...
2 0

வேர்களில் தொடங்கியது… |(தொடர்-3) | எழுத்து : சவீதா

தண்ணீர் தண்ணீர் எத்தனையோ அதிர்ச்சிகளில் மீளாத அதிர்ச்சியாய் மாறிப்போன ஒன்று தண்ணீரை விலை கொடுத்து வாங்குவதுதான். இத்தனைக்கும் குடிநீர் மட்டும் தான். இன்னும் புழங்க லாரி லாரியாய் தண்ணீர் வாங்க வேண்டுமானால் இன்னும் என்னென்ன புலம்புவேனோ? என் பாட்டி முதற்கொண்டு வீட்டுப்...
3 0

முகநூல் உளவியல் | அம்மு ராகவ் | தொடர் 1

கிளி ஜோசியம் பார்த்திருக்கிறீர்களா? “வாம்மா மீனாட்சி... ஐயாக்கு ஒரு நல்ல சீட்டா எடுத்துப் போடு.” இறகு பிய்க்கப்பட்டு பறப்பது தடுக்கப்பட்ட மீனாட்சி தத்தித் தத்தி வரும். ஏதோ ஒரு சீட்டை எடுக்கும். உடனே ஓரிரு நெல்லோ, விதையோ உணவாகக் கொடுக்கப்படும். மீனாட்சி...
2 0

வேர்களில் தொடங்கியது… சொந்த ஊர் -1 தொடர்: சவிதா

வண்ணதாசன் அக்கா என்ற சொல்லுக்கு உணர்வளித்தது எனில் வண்ணதாசன்தான். அவர் சொல்லிடும் பக்கத்து வீட்டு,  ஒரே தெருவில் உள்ள அக்காக்கள் எப்பொழுதுமே நம் இளம்பிராயத்தோடு தொக்கி நிற்கிறார்கள். நம் யெளவனத்தின் பரபரப்பில் ஒரு தூணாக அவர்களின் மரித்துப்போன ஆசைகளை நம்மில் செலுத்தும்...
error: Content is protected !!