1 0

உலகம் உன்னைப் போற்றிடுமே!

தோல்வி கண்டு துவளாதே துயரம் கண்டு வருந்தாதே முயற்சியோடு முட்டிப் பார் முண்டும் விதைதான் செடியாகும்! மழையில் நனைந்த மரங்கள்தான் காடாய் நின்று வளங்கொழிக்கும் வாழ்வில் வளையக் கற்றுக்கொள் வளைவின் பணிவை ஏற்றுக்கொள்    வளைந்து செல்லும் பாதைதான் சிகரம் காணும் ஒத்துக்கொள்!...
0 0

கூட்டுக்குள் சிறகடிக்கும் பறவை | -கவிஞர் பொன்.பனகல் பொன்னையா

மழைக்காலக் காளான்கள், சிறகு முளைத்த ஈசல்கள்! உபதேசம், மரம் நடுவோம் மழை பெறுவோம் என்று நாலு மணி நேரம் சொற்பொழிவு ஆற்றினார் விறகு கடை வியாபாரி! பூமி, கடல் அகழிகையால் சூழப்பட்ட நில அரண்மனை! தென்னை, வேருக்கு நீரூற்றிய விவசாயிக்கு நன்றிக்கடன்...
error: Content is protected !!