0 0

கவிதைப் பக்கம் – தமிழ் டு தமிழ்

உங்கள் மனசுக்குள் அருவியாக கொட்டும் கவிதைகளை மற்றவர்களும் அள்ளிப்பருகட்டும். வறண்டு போன இதயங்களில் நதியாக பாய்ந்து ஓடட்டும். இதமாகவோ,அழுத்தமாகவோஎழுதுங்கள்.அது கவிதையின் எந்த வடிவமாகவும் இருக்கலாம். மரபுக்கவிதைபுதுக்கவிதைஹைக்கூ
error: Content is protected !!